Rapportage

We starten het schooljaar in de 2e week met een informatieavond. Tijdens deze avond wordt u uitgenodigd in de klas en vertellen de leerkrachten wat er in het specifieke leerjaar aan bod komt.
 
In november wordt er voor alle kinderen een ontwikkelgesprek gepland. De inhoud van dit gesprek draait om het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind(eren), waarbij wij ook nieuwsgierig zijn naar uw ervaring als ouders. Daarnaast bespreken we de resultaten van de eerste toetsen van IEP (leerlingvolgsysteem). De resultaten ontvangt u op een talentenkaart.
 
In februari ontvangt u het eerste rapport met daarin een verslag van de didactische gegevens en ontwikkeling. Een week na het rapport vinden de facultatieve gesprekken plaats. Dat wil zeggen dat deze gesprekken niet vast staan, maar op zowel uw initiatief, als op het initiatief van de leerkracht gepland kunnen worden.
De leerlingen in de groepen 8 ontvangen in deze periode het definitieve advies voor het Voortgezet Onderwijs tijdens de adviesgesprekken.
 
De kinderen in de groepen 1/2 krijgen geen rapport.
De gesprekscyclus is hetzelfde als bij de andere groepen.
Aan het eind van groep 2 ontvangt uw kind zijn of haar plakboek met hierin ook de laatste ik-tekening met daarbij een woordje van de leerkracht gericht aan uw kind.
 
Midden april ontvangt u na de tweede meetronde van IEP de ontwikkelgegevens op een talentenkaart. Begin mei vinden de ontwikkelgesprekken met ouders plaats. Tijdens deze gesprekken worden ook al de bijzonderheden uit het rapport met ouders besproken.  Eind juni ontvangen de kinderen hun tweede rapport.
 
De ouders en leerlingen van de groepen 7 worden eind juni uitgenodigd voor een (voorlopig) adviesgesprek richting het voortgezet onderwijs.
 
Door het jaar heen hebben we twee vaste inloopmomenten gepland. Tijdens dit moment kunt u een kijkje nemen in de klas van uw kind (zie inloopmomenten voor ouders in de tabel hiernaast).
 
Uiteraard staat het u vrij om ook op andere momenten te informeren bij de leerkracht hoe het gaat met uw kind.

 
Belangrijke data  
   
Informatieavond 26 en 29 augustus 2024
Talenkaart 1 voor groep 3 t/m 8 14 november 2024
Oudergesprekken 18 t/m 22 november 2024
Adviesgesprekken groepen 8 21 januari 2025 (hele dag, kinderen vrij)
1e rapport 13 februari 2025
Oudergesprekken (facultatief) 17 februari t/m 21 februari 2025
Talentkaart 2 voor groep 3 t/m 8 18 april 2025
Oudergesprekken 12 t/m 16 mei 2025
Pre adviesgesprekken groepen 7 12 t/m 16 mei 2025
2e rapport 19 juni 2025
Inloopmomenten voor ouders 30 september en 3 oktober 2024
8.30-9.00
  17 en 21 maart 2025
8.30-9.00