Toelating

Alle vierjarige kinderen en alle kinderen die door verhuizing in de wijk Blixembosch (postcodegebied 5629) zijn gaan wonen zijn in principe toelaatbaar.
Indien er geen sprake is van verhuizing kunnen leerlingen van basisscholen in de omgeving, wonend in Blixembosch (postcode 5629), alleen na een zorgvuldige procedure en pas na gezamenlijk overleg met de voorgaande school toegelaten worden.
In het kader van Passend Onderwijs heeft de school zorgplicht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Dit betekent dat de basisschool waar een kind wordt aangemeld, de plicht heeft om een passende onderwijsplek te vinden indien de school zelf niet of onvoldoende kan afstemmen op de ondersteuningsbehoeften van het kind.