Plaatsing

Onze school bevindt zich in de kinderrijke wijk Blixembosch. Mede hierdoor ontvangen we het hele jaar door nieuwe kinderen.
 
Nieuwe kleuters
Rekening houdend met een aantal factoren (zoals groepsgrootte, verhouding jongste en oudste kleuters, jongens en meisjes, zorg voor de kinderen, enz.) plaatst de school een nieuwe kleuter in een kleutergroep.
De leerkracht van de groep waarin de kleuter geplaatst wordt, neemt in de maand voorafgaand aan de komst van de kleuter telefonisch contact op met de ouders om verdere afspraken te maken.
Vanaf de dag dat uw kind 4 jaar wordt, mag hij/zij hele dagen naar school komen. Direct voorafgaand aan deze 4e verjaardag mag uw kind, volgens de wettelijke regels, maximaal 5 schooldagen komen kennismaken.
Als uw kind bij ons op school komt, gaan wij ervan uit dat uw kind zindelijk is. Mocht uw kind nog niet zindelijk zijn, dan kan uw kind nog niet naar school komen, tenzij er een medische oorzaak is. Dan vragen wij u om, voordat uw kind op school komt, dit te bespreken met de leerkracht bij wie uw kind in de klas komt.

Nieuwe kinderen in groep 3 t/m 8
De school plaatst in overleg met de betreffende leerkrachten nieuwe kinderen in een groep. Hierbij wordt rekening gehouden met onder andere groepsgrootte, samenstelling van de groep, eventuele onderwijsbehoeften, etc.
Door een grote toestroom van leerlingen hebben wij moeten besluiten dat in groep 3 t/m 8 alleen nog kinderen aangemeld mogen worden woonachtig in Blixembosch, postcodegebied 5629. Zo hebben we nog plek voor kinderen uit de wijk die thuisnabij naar school willen. Op dit moment hebben we geen plek meer voor nieuwe aanmeldingen voor de huidige groepen 6.