Aanmelding

Indien u overweegt om uw kind aan te melden voor onze school kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsbezoek. Hierin gaan we met u in gesprek over uw kind. Daarnaast informeren we u over de school, het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken. Deze afspraken maken wij graag onder schooltijd, zodat wij u de school ook ‘in bedrijf’ kunnen laten zien.
Indien u besluit om uw kind op onze school aan te melden, kunt u een zogenaamd aanmeldingsformulier invullen. Na inlevering van dit formulier ontvangt u een bevestiging van inschrijving.

Beperkte ruimte in de groepen 3 t/m 8.
Wij hebben moeten besluiten dat in de groep 3 t/m 8 alleen nog kinderen aangemeld mogen worden woonachtig in postcodegebied 5629. Zo hebben we nog plek voor kinderen uit Blixembosch die thuisnabij naar school willen. 
 
 
 

Aanvraag rondleiding