Missie

Ons motto is: met vooruitziende blik.
Basisschool de Boschuil staat voor sterk en eigentijds onderwijs in de Brainportregio. In een contextrijke, uitdagende en veilige leeromgeving worden kinderen uitgedaagd zich te ontwikkelen tot zelfbewuste wereldburgers in de leeftijd van 0 – 13 jaar. Wij doen dit door samen te werken met partners en ouders in het Spilcentrum Blixembosch.
 
De waarden die de uitgangspunten vormen van ons onderwijs, gedrag en handelen zijn:
Respect, Vertrouwen, Betrokkenheid, Samenwerken en Inspireren.