Ambities

In het schoolplan hebben wij een aantal pijlers beschreven. Deze pijlers zijn de kapstok van onze visie en vormen de basis voor onze schoolontwikkelingen. In het schooljaar 2024/2025 staan de volgende thema’s centraal:
 
Thema's:
• Pedagogisch klimaat
• Brede ontwikkeling (Eigentijds onderwijs)
• Zicht op ontwikkeling en differentiatie
 
Schoolontwikkelingen worden door leerteams aangepakt.
We werken met de volgende leerteams:

Wereldburgerschap  
Eigentijds Onderwijs  
Spilcentrum  
Professionele Leergemeenschap  
De basis: »Rekenen
  »Taal
  »Bovenstroom
  »Beredeneerd aanbod groep 1-2-3
  »Sociale veiligheid
   

Onze ambities zijn weergegeven in onderstaand woordveld en uitgewerkt in het meerjarenplan en vervolgens in jaarplannen.