Kwaliteitszorg SKPO

Basisschool de Boschuil valt onder het bevoegd gezag van SKPO en maakt gebruik van een aantal algemene ondersteuningsfuncties die binnen het SKPO-stafbureau zijn georganiseerd. De stichting heeft vier brede basisscholen in Son en Breugel en 31 scholen in Eindhoven. De Eindhovense scholen maken onderdeel uit van een spilcentrum of zijn integraal kindcentrum. Alle SKPO-scholen werken samen met hun kinderopvangpartner aan de doorgaande ontwikkeling van kinderen van nul tot twaalf jaar. Van hen bieden er 32 regulier basisonderwijs en twee speciaal basisonderwijs (SBO). Daarnaast is er onze basisschool speciaal voor kinderen van ouders die nieuw zijn in Nederland. 
 
Kansrijk onderwijs voor alle leerlingen
De scholen van SKPO zijn meer dan een bestuurlijke eenheid. We vormen een herkenbare groep scholen voor primair onderwijs met een gezamenlijke ambitie, dezelfde waarden en een gedeelde maatschappelijke opdracht: kansrijk onderwijs bieden aan al onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat onze doelen en drijfveren zichtbaar zijn door de hele organisatie. Vanuit onze gelijkgestemde basishouding zijn we met elkaar verbonden en versterken we elkaar. 
 
Strategie en focus 2020-2024
Om onze leerlingen in een continu veranderende wereld zo goed mogelijk op hun toekomst voor te bereiden koersen we, naast onze maatschappelijke opdracht, op drie gezamenlijk geformuleerde focuspunten: 
  • Uitdagend en innovatief onderwijs; 
  • Wereldburgerschap; 
  • Duurzaamheid.  

Dat doen we onder het motto: Leren met lef. Meer van jezelf, meer vertrouwen, meer buiten de lijntjes. 
Elke school bewandelt deze koers vanuit zijn eigen startpunt en op zijn eigen manier, passend bij de ontwikkelfase en eigenheid van de school. De voortgang op de strategie brengen we jaarlijks in beeld door middel van een koerskaart met daarop 'koerssleutels', waarover we op school- en bestuursniveau het gesprek met elkaar voeren. 
 
Aan het begin van het schooljaar 2024/2025 wordt er gewerkt aan de nieuwe koers van SKPO die op 1 januari 2025 moet leiden tot nieuwe doelstellingen van de komende 4 jaar.
 
Kwaliteitszorg van de SKPO
Bij SKPO werken we vanuit vertrouwen in leerlingen en maken we ons onderwijs elke dag voor elke leerling passend. Voor ons is een stralend kind dat zichtbaar plezier heeft in leren het bewijs dat ons onderwijs van hoge kwaliteit is. 
 
Dit vraagt om een bedoeling die breed wordt gedeeld en uitgedragen, een basis die op orde is en een flinke dosis lef. Het vraagt ook om een professionele cultuur waarin we ons bij alles wat we doen afvragen of het bijdraagt aan de realisatie van kansrijk onderwijs voor al onze leerlingen. Als gedreven vakmensen voeren we hierover onderling en met onze partners een open dialoog. Dit alles doen we vanuit de kernwaarden ontwikkeling, eigenheid, verantwoordelijkheid en verbinding. Wilt u meer lezen over SKPO, kijk dan op onze website www.skpo.nl