Ouderhulp

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken bij:

  • het surveilleren in de middagpauze;
  • het lezen met kinderen,
  • het vervoeren van kinderen naar diverse activiteiten;
  • het helpen in de bibliotheek: zodat kinderen boeken kunnen lenen;
  • bij het oversteken als brigadiers;
  • het optreden als “luizenouder”;
  • het verzorgen van gastlessen over uw beroep, hobby, cultuur of land van herkomst. 

Naast bovengenoemde activiteiten vinden er nog tal van gebeurtenissen plaats waarvoor ouders/verzorgers benaderd zullen worden. Denk aan:
hulp bij sportdagen, excursies, toernooien, schoolreisje, het schoonmaken van materialen, enz.
Hebt u interesse om ons te komen helpen, laat het de leerkracht en/of de activiteitencommissie gerust weten.
Wij willen ouders graag als onderwijskundig partner zien. Hierdoor worden leerlingen nog meer uitgedaagd op het gebied van ontdekkend-, ontwerpend- en onderzoekend leren.

We denken aan: 

  • Openstaan voor & op zoek gaan naar wensen van ouders om deel te nemen a an activiteiten binnen de school. 
  • Via ouders actief contacten leggen met het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld ouders die in de groepen komen om over hun beroep te vertellen.  
  • Activiteiten ontplooien met een link naar beroepen en bedrijven. 
Ons streven is om samen met ouders en bedrijven educatieve en leerzame opdrachten te maken voor onze leerlingen, zodat zij op onderzoek moeten gaan en/of creëren op een betekenisvolle wijze. 
Kunt u wat voor ons betekenen? We horen het graag!