Informatie kanalen

De informele contacten tussen ouders en leerkracht zijn van groot belang. Wilt u wat melden aan de leerkracht? Loop even binnen ’s ochtends of na schooltijd. Wilt u een gesprek? Maak dan even een afspraak.
 
Informatiebulletin “de Blixopener”
(digitale nieuwsbrief)Iedere drie weken ontvangt u ons informatiebulletin “de Blixopener”. Alle belangrijke informatie van, voor en vanuit de school, het schoolteam, de werkgroepen, andere betrokkenen en instanties, kan in de Blixopener opgenomen worden. Hierdoor proberen we het voortdurend meegeven (en kwijtraken) van allerlei losse brieven te voorkomen. U vindt de Blixopener op onze website: www.deboschuil.nl.
U kunt zich aanmelden voor het digitaal ontvangen van het informatiebulletin via de website.
 
Schoolapp
Met de schoolapp heeft de Boschuil één kanaal om te communiceren met u als ouders. In de app is allerlei praktische informatie te vinden. Daarnaast kunt u via de app verlof aanvragen, uw kind ziekmelden of uw hulp aanbieden bij het brigadieren, het overblijven etc.
Via de schoolapp wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten in de klas.