Activiteiten commissie

De Activiteitencommissie is een zelfstandige stichting en organiseert in samenwerking met de teamleden, aan de hand van een jaarrooster, allerlei activiteiten en feestelijkheden voor de school. De Activiteitencommissie is ook verantwoordelijk voor de sfeervolle versieringen in de school en voor het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage.
In de Activiteitencommissie zitten ouders van leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8.
De commissie heeft een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een aantal leden. Zij worden ondersteund door een leerkracht en een directielid van de Boschuil.
Er zijn verschillende werkgroepen: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Sportdagen, Schoolreisjes, Cultuur, Verkeer, Sponsoring-Goede doelen, Fotograaf en Decoratiegroep.
De voltallige Activiteitencommissie vergadert ongeveer zeven keer per schooljaar. Tijdens de vergaderingen worden alle lopende zaken besproken. Ook komen de plannen van alle werkgroepen aan bod en worden activiteiten geëvalueerd.

Ouderbijdrage
Elk schooljaar vraagt de Activiteitencommissie alle ouders van school om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. De penningmeester int en beheert deze bijdrage, die wordt gebruikt om de kosten van de activiteiten op school te kunnen betalen. Ieder jaar wordt op de Algemene Ledenvergadering (ALV) uitleg gegeven over de besteding van de ouderbijdrage van het vorige schooljaar en de totstandkoming van de begroting voor het komende schooljaar. Ook wordt bij de ALV de bijdrage voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Voor het schooljaar 2023-2024 is dit € 40,00 per kind. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.
Dit heeft alles te maken met kansengelijkheid.
 
Meehelpen
Lijkt het u leuk om activiteiten te organiseren voor de kinderen van de Boschuil? Dan zijn wij naar u op zoek! Kom gerust eens naar een vergadering om te kijken hoe de Activiteitencommissie werkt. U kunt altijd één van de leden aanspreken op school, of een e-mail sturen naar ac-deboschuil@skpo.nl.
U bent van harte welkom!