Taalles voor ouders

Samen met Meedoen in de Wijken (samenwerking Humanitas en Rode Kruis) verzorgen taalvrijwilligers op maandag- en dinsdagochtend taallessen voor ouders op school. Een aanmeldformulier hiervoor, kunt u bij de leerkracht halen.
Daarnaast is er iedere woensdag een Taalcafé. In het Taalcafé kunnen álle ouders elkaar ontmoeten en wordt daarna de gelegenheid geboden om Nederlands te leren. Hiervoor is geen aanmelding nodig.