Schooltijden

 
Maandag 8.30 -14.30 uur
Dinsdag 8.30 -14.30 uur
Woensdag 8.30 -12.30 uur
Donderdag 8.30 -14.30 uur
Vrijdag 8.30 -14.30 uur

 
’s Morgens kunnen de kinderen vanaf 8.20 uur naar de klas lopen. De inloop is ervoor bedoeld dat kinderen rustig de klas in kunnen komen. Om 8.30 uur starten de lessen. 
Tussen de middag eten alle kinderen in de klas onder begeleiding van de eigen leerkracht. Voor of na dit eetmoment gaan alle kinderen 30 minuten buitenspelen onder leiding van teamleden van school en overblijfouders. Dit buitenspelen is verdeeld in drie tijden, zodat de kinderen samen spelen met hun eigen leeftijdgenoten en voldoende ruimte hebben op het plein.
Aan het einde van de schooldag worden de kinderen van de groepen 1 t/m 3 door de leerkracht naar buiten gebracht. Vanaf groep 4 gaan de kinderen zelfstandig naar buiten.
De kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan, worden op vaste plekken binnen of op het schoolplein opgewacht door de verschillende opvangorganisaties. Kinderen van groep 1 t/m 3 worden naar deze plekken toe begeleid.

Pauze tijden:

Kleuters Onderbouw Bovenbouw
09.45-10.00 10.15-10.30 10.00-10.15
11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00