Korein

Binnen het Spilcentrum Blixembosch werken we nauw samen met onze partner Korein, die de organisatie van de voor-en buitenschoolse opvang voor haar rekening neemt. Korein biedt dagopvang voor 0-4 jarigen (op de Ouverture en Topaasring), peuterwerk (op de Ouverture, Topaasring en in het hoofdgebouw van de Boschuil en voor- en naschoolse opvang (op de Boschuil en Topaasring.) 
Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met andere BSO’s, van andere organisaties. Het betreft hierbij vooral afspraken van organisatorische aard, zoals afhaalplaatsen en mutaties.